Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Volwassenen - Wie zijn we

Betrokken

We geloven in talenten en mogelijkheden. Zelf beslissingen nemen is voor iedereen belangrijk.
We streven naar maximale betrokkenheid door:

  • warme dialoog te bieden
  • respect te hebben voor grenzen in het (aan)kunnen
  • vertrouwen te geven
  • samen op pad te gaan

Deskundig

We ontwikkelden onze expertise vanuit een jarenlange ervaring in de zorg voor mensen met een (neuro-) motorische beperking of niet-aangeboren hersenletsel. Als we vanuit individuele verhalen van mensen uitgenodigd worden om onze expertise te verruimen, gaan we deze uitdaging aan. Zorg en ondersteuning kan variëren in diversiteit en intensiteit. We verlenen (para)medische zorg, therapie, advies, assistentie, verzorging, psychosociale en emotionele begeleiding.

Creatief

In de zoektocht naar individuele oplossingen zijn we flexibel. Met het oog op de toekomst streven we naar antwoorden die duurzaam zijn.

Onze betrokkenheid op mensen daagt ons uit om creatief te zijn in het combineren van verschillende vormen van dienstverlening, in het versterken of aanpassen van onze werking, in het samenwerken met interne en externe diensten.